Nasza firma zajmuje się:

 • poszukiwaniem dostawców biomasy rolniczej - agro i leśnej z terenu Polski południowo
  - wschodniej.
 • poszukiwaniem producentów pelletu i brykietów na terenie Małopolski, Podkarpacia,
  Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Śląskiego, Łódzkiego.
 • organizowaniem produkcji – kojarzenie producentów sprzętu z odbiorcą
 • zbytem towarów do odbiorców na terenie Polski południowo – wschodniej.
 • logistyką pozyskiwania i dostarczania biomasy do kotłowni (małych, średnich i dużych)
 • organizacją utylizacji odpadów drewnianych (wzdłuż dróg, lini kolejowych, wycinka terenów
  pod inwestycje)
 • doradztwem technicznym, know-how dostarczanie biomasy do kotłów
 • doradztwem energetycznym, auditing energetyczny, wykonywanie świadectwa charakterystyki
  energetycznej,

   Copyright © 2009 - 2018 AgroBioEnergia Design IT.P Studio
Projektowanie stron internetowych